G a SOŠPg
Masarykova 248, Čáslav 286 26
Aktuální školní rok 2017/18, 1. pololetí
Seznam vyučovaných předmětů
ZkratkaNázev
AkdAngličtina pro každý den
ANJAnglický jazyk
ANJNAnglický jazyk
APAlternativní pedagogika
ATLNLehká atletika
BEObchodní angličtina
BENObchodní angličtina
BIHBiologie a hygiena
BIOBiologie
BIO-vBiologie volitelná
BiocvCvičení z biologie
BIOGBiologie a geologie
BIOvNBiologie volitelná
CJLcvCvičení z českého jazyka a literatury
ČJLČeský jazyk a literatura
DEDeutsch einfach
DEGDeskriptivní geometrie
DEGNDeskriptivní geometrie volitelná
DEGvDeskriptivní geometrie volitelná
DEJDějepis
Dej-vDějepis volitelný
DEJvNDějepis volitelný
DMSDeutsch mit Spaß
DRVMDramatická výchova s metodikou
DRVSDramatická výchova - specializace
DRVSpDramatická výchova - specializace - praktická zkouška
DUDějiny umění
DVDramatická výchova
DVNDramatická výchova
DVUDějiny výtvarného umění
DVUNDějiny výtvarného umění
EKOEkonomické vzdělávání
FCEFirst certificate of English
FRJFrancouzský jazyk
FRJNFrancouzský jazyk
FYZFyzika
FyzcvCvičení z fyziky
FYZvFyzika volitelná
FYZvNFyzika volitelná
GEOGeologie
HHNHra na hudební nástroj
Hhn-aHra na hudební nástroj - akordeon
HHNflHra na hudební nástroj - příčná flétna
HHNklHra na hudební nástroj - klavír
HHNkyHra na hudební nástroj - kytara
HHNtrHra na hudební nástroj - trubka
HHNzpHra na hudební nástroj - sólový zpěv
HUOHudební obor
HVHudební výchova
Hv-uHudební výchova - ústní zkouška
Hv-vHudební výchova volitelná
HVMHudební výchova s metodikou
HVMSHudební výchova s metodikou - specializace
HVMSpHudební výchova s metodikou specializace - praktická zkouška
HVSHudební výchova - specializace
HVSpHudební výchova - specializace - praktická zkouška
CHEChemie
CHE-vChemie volitelná
ChecvCvičení z chemie
CHevNChemie volitelná nepovinná
CHPRChemie praktická
CHPRNChemie praktická
IiktInformatika a informační a komunikační technologie
IIKTInformatika a informační a komunikační technologie
IIktvInformatika a informační a komunikační technologie volitelná
IIKvNInformatika a informační a komunikační technologie volitelná
IKTInformační a komunikační technologie
IKTpxInformační a komunikační technologie v praxi
IKTvInformační a komunikační technologie volitelná
IKtvNInformační a komunikační technologie volitelná
IVTInformatika a výpočetní technika
JLPJazykové a literární praktikum
KANJKonverzace v anglickém jazyce
KANJNKonverzace v anglickém jazyce
KFRJKonverzace ve francouzském jazyce
KFRJNKonverzace ve francouzském jazyce
KlarHra na hudební nástroj - klarinet
KNEJKonverzace v německém jazyce
KNEJNKonverzace v německém jazyce
KRUJKonverzace v ruském jazyce
KSNKomorní sbor
LATNLatina
LISLiterární seminář
MarMatematické rozhledy
MATMatematika
Mat-vMatematika volitelná
MATNMatematika
MATvNMatematika volitelná
MohModerní historie
MXMatematika+
NEJNěmecký jazyk
NEJNNěmecký jazyk
NLITNěmecká literatura
NLITNNěmecká literatura
OBNObčanská nauka
OBVObčanská výchova
ODVOsobnostní a dramatická výchova
ODVSOsobnostní a dramatická výchova - specializace
OSVOsobnostní a sociální výchova
OSZObčanský a společenskovědní základ
OSZvObčanský a společenskovědní základ volitelný
OSZvNObčanský a společenskovědní základ volitelný
PEDPedagogika
PEDUČpedagogika pro učitelky mateřských škol
PEDUMpedagogika pro učitele mateřských škol
PEDvPedagogika volitelná
PEDvNPedagogika volitelná
PEDVYpedagogika pro vychovatelky
PEPPedagogická praxe
PGEOPolitická geografie
PGEONPolitická geografie
Pgo-vPolitická geografie volitelná
PLAVPlavání
PRADRPraktická část - dramatická výchova s metodikou
PRAHVPraktická část - hudební výchova s metodikou
PRAKTPraktická část
PRATVPraktická část - tělesná výchova s metodikou
PRAVVPraktická část - výtvarná výchova s metodikou
PRDRDramatická výchova - praktická část
PRHVHudební výchova - praktická zkouška
PRHVMHudební výchova s metodikou - praktická část
PRIPřírodopis
PRI vPřírodopis volitelný
PRTVTělesná výchova - praktická zkouška
PRTVMTělesná výchova s metodikou - praktická část
PRVVMVýtvarná výchova s metodikou - praktická část
PřírPřírodověda
PSYPsychologie
PSY-vPsychologie volitelná
PSYUČpsychologie pro učitelky mateřských škol
PSYUMpsychologie pro učitele mateřských škol
PSYvNPsychologie volitelná
PSYVYpsychologie pro vychovatelky
PZMPNPraktický zeměpis
RehRegionální historie
RUJRuský jazyk
RUJNRuský jazyk
SBIOSeminář z biologie
SBIONSeminář z biologie
SBZSborový zpěv
SBZNSborový zpěv
SCJLSeminář z českého jazyka
SDEJSeminář z dějepisu
SDEJNSeminář z dějepisu
SDUSeminář z dějin umění
SDUNSeminář z dějin umění
SEKOSeminář z ekologie
SEKONSeminář z ekologie
SFYZSeminář z fyziky
SFYZNSeminář z fyziky
SHSportovní hry
SHKNSportovní hry - košíková
SHNSportovní hry
SHONSportovní hry - odbíjená
SCHESeminář z chemie
SCHESeminář z chemie
SCHENSeminář z chemie
SIVTSeminář z informatiky a výpočetní techniky
SIVTNSeminář z informatiky a výpočetní techniky
SMATSeminář z matematiky
SMATNSeminář z matematiky
SOBnSeminář z občanské nauky
SPEDSeminář z pedagogiky
SPPSpeciální pedagogika
SPPDAspeciální pedagogika
SPPvSpeciální pedagogika volitelná
SPPXSpeciální pedagogika s praxí
SPPXNSpeciální pedagogika s praxí
SPSYSeminář z psychologie
SPSYNSeminář z psychologie
STPSeminář tvůrčího psaní
STPNSeminář tvůrčího psaní
SVSSpolečenskovědní seminář
SVVSeminář z výtvarné výchovy
SVVNSeminář z výtvarné výchovy
SZMPSeminář ze zeměpisu
SZMPNSeminář ze zeměpisu
SZSVSeminář ze základů společenských věd
SZSVNSeminář ze základů společenských věd
TEVTělesná výchova
TMSTvorba mediálního sdělení
TVMTělesná výchova s metodikou
TVMSTělesná výchova s metodikou - specializace
TVMSpTělesná výchova s metodikou specializace - praktická zkouška
TvPNTvořivé psaní
TVSTělesná výchova - specializace
TVSpTělesná výchova - specializace - praktická zkouška
UPNUmělecký přednes
VDTVýpočetní a didaktická technika
VITVokální a instrumentální techniky
VlasVlastivěda
Vt-vVýpočetní technika volitelná
VVVýtvarná výchova
Vv-uVýtvarná výchova - ústní zkouška
Vv-vVýtvarná výchova volitelná
VVMVýtvarná výchova s metodikou
VVMSVýtvarná výchova s metodikou - specializace
VVMSpVýtvarná výchova s metodikou specializace_ praktická zkouška
VVobhVýtvarný výchova - obhajoba maturitní práce
VVSVýtvarná výchova - specializace
VVSpVýtvarná výchova - specializace - praktická zkouška
VYOVýtvarný obor
VYPEDPedagogika pro vychovatelky
VZVýchova ke zdraví
ZADZáklady administrativy
ZADNZáklady administrativy
ZDPříprava ke zkoušce "Zertifikat Deutsch"
ZDNPříprava ke zkoušce "Zertifikat Deutsch"
ZMPZeměpis
Zmp-vZeměpis volitelný
ZMPVNZeměpis volitelný
ZSVZáklady společenských věd
ZSVvZáklady společenských věd volitelné
Celkem 213 předmětů
Dnes je pondělí 19. srpen 2019, 05:53 | Aktuální školní rok 2017/18, 1. pololetí | SAS 8.1.9 | © Edookit