G a SOŠPg
Masarykova 248, Čáslav 286 26
Aktuální školní rok 2017/18, 1. pololetí
Seznam zaměstnanců
ZaměstnanecPracovní zařazeníAprobaceE-mail
Mgr. Bártová Milada učitelPEP
Mgr. Burda Tomáš ANJ
RNDr. Čechová Iva učitelMAT, SMAT, ZMP, SZMP
Mgr. Čermáková Veronika
BcA. Domkář Martin DV, DRVS
Mgr. Fialová Jitka CHE
Mgr. Formanová Ludmila
PhDr. Frajerová Marie učitelPED, PSY, PEP, SPP
Mgr. Franc Tomáš učitelMAT, TEV, TVM, TVS
Mgr. Fričková Jana
Mgr. Frýbová Ivana učitelČJL, NEJ, KNEJ
Fuxová Renata
Mgr. Hasík Tomáš učitelBIO, BIH, ZMP, SBIO, SZMP
Mgr. Havel Václav CSc.učitelDEJ, SDEJ
Mgr. Havelková Pavla učitelDEJ, NEJ
Mgr. Hnátková Dagmar učitelTEV, TVM, TVS
Mgr. Honzíčková Lucie učitelANJ, FRJ
Horáková Jana správní zaměstnanec I
Mgr. Housková Kupková Jindra IKT, MAT
Mgr. Hyblerová Olga
Ing. et Mgr. Jelínková Lucie BIO
Bc. Jerie Filip učitelHHN, HV, HVM, HVS
Mgr. Jezbera Vít PED, PSY, PEP
Mgr. Kolář Martin učitelIKT, MATN
Mgr. Kolářová Monika učitelFYZ, MAT
Kořínková Jaroslava správní zaměstnanec I
Mgr. Kořínková Lenka učitelBIO, SZMP, ZMP
Mgr. Kožinová Jitka ČJL, VV
Mgr. Krejčíková Jana
Mgr. Macháčková Lenka učitelHV, ČJL
Mgr. Marková Lada učitelČJL, HHN, HV, HVM, HVS
Mgr. Meszárošová Lenka učitelNEJ, KNEJ
Mgr. Mrázová Barbora
Mgr. Navrátil Kamil učitelNEJ, KNEJ
Mgr. Novák Josef učitelČJL, VV, VVM, VVS
Mgr. Nováková Jana
Mgr. Nováková Naděžda učitelČJL, ZSV
Mgr. Ondrašík Lukáš
Mgr. Ostrýtová Lenka učitelMAT, TEV
Ott Lenka učitelNEJ, ČJL
Mgr. Pekárková Marie učitelČJL, KANJ, VV
Mgr. Pipková Ilona učitelČJL, HHN, HVM, HV, HVS
RNDr. Rýparová Ivana učitelIVT, MAT, SMAT, DEGN
Bc. Říhová Hana SPP, ODV, DV
PaedDr. Slobodová Renata
Mgr. Sošková Daniela učitelČJL, FRJ, KFRJ
Sotonová Blanka správní zaměstnanec I
Mgr. Šorčíková Jaroslava
Bc. Šrámková Renáta
Mgr. Štefánková Martina
Mgr. Tichý David učitelIIKT, IIktv, IKT, IIKvN, IKTv, IIKT
Mgr. Trávníčková Kristýna NEJ, DEJ
Mgr. Viktorová Lucie učitelČJL, ZSV
RNDr. Vránová Taťána učitelKANJ, MAT, SMAT
Mgr. Vrňáková Jana učitelČJL, HHN, HV, HVM, HVS, SBZ
Celkem 55 zaměstnanců.
Dnes je pondělí 19. srpen 2019, 06:12 | Aktuální školní rok 2017/18, 1. pololetí | SAS 8.1.9 | © Edookit